Bod č.11.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 5. 2013 do 7. 8. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 5. 2013 do 7. 8. 2013)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 5. 2013 do 7. 8. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:375 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX