Bod č.10.:

ÚKEP/5 - Změna financování projektu „Dostavba kanalizace – Plzeň – Litice“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrační list akce a rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP)
Příloha č.2 (Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP)
Příloha č.3 (Usnesní ZMP č. 391 ze dne 6. 9. 2012)
Příloha č.4 (Usnesní RMP č. 775 ze dne 22. 8. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:374 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX