Bod č.71.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy mezi městem Plzní a Občanským sdružením Plzeň – Zadní Roudná na odkoupení kanalizační stoky do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.4 (zákres nové stoky do kat. mapy)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 817 ze dne 22. 8. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX