Bod č.18.:

ŘEÚ/2 - Úprava schváleného RV 2014 - 2016 - právní služby v souvislosti s místním referendem

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Úprava schváleného rozpočtového výhledu 2014 - 2016 v souvislosti s potřebou zajištění právních služeb v záležitosti dalšího postupu města ve věci výsledku místního referenda)
Důvodová zpráva (Úprava schváleného rozpočtového výhledu 2014 - 2016 v souvislosti s potřebou zajištění právních služeb v záležitosti dalšího postupu města ve věci výsledku místního referenda)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 3 ze dne 24. 1. 2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 669 ze dne 20. 6. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 777 ze dne 22. 8. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX