Bod č.87.:

ŘEÚ/3 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013)
Příloha č.1 (Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013)
Příloha č.2 (Podrobný rozpis využití investičních fondů příspěvkových organizací MP)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP č. 8/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX