Bod č.40.:

OK/3 - Schválení vyúčtování dotace poskytnuté Galerii města Plzně, o.p.s. (IČ 25234994), pro rok 2012 na základě smlouvy č. 2011/005291

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva č. 2011/005291 o poskytnutí dotace GMP pro rok 2012)
Příloha č.2 (Protokol z vykonané veřejnosprávní kontroly v GMP)
Příloha č.2 (Dopis OK MMP - stanovení nápravných opatření)
Příloha č.4 (Dopis OVS MMP - vyúčtování spotřeby energií v roce 2012)
Příloha č.5 (Usnesení KK RMP - výtah)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX