Bod č.19.:

ŘEÚ/4 - RO v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města k 30. 6. 2013 a vyhodnocení oč. skut. plnění rozpočtu města za r. 2013

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města) (*)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investic)
Příloha č.3 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.4 (Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 305 ze dne 18. 6. 2013)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 60 ze dne 21. 2. 2013)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 780 ze dne 22. 8. 2013)
Příloha č.9 (Usnesení FV ZMP č. 9/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX