Bod č.69.:

MAJ/6 - Uzavření kupní smlouvy se spol. IKO stavby s.r.o.-výkup pozemku do majetku města Plzně na výstavbu mateřské školy v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka spol. IKO stavby s.r.o. + doplnění)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 8-Černice č. 5/13 z 7. 1. 2013, č. 12/13 a č. 13/13 z 21. 5. 2013, č. 19/13 ze dne 24. 7. 2013, usnesení RMP č. 191 z 28. 2. 2013 a ZMP č. 363 z 20. 6. 2013.)
Příloha č.4 (zápis z KNM z 15. 8. 2013)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 811 z 22. 8. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX