Bod č.85.:

OSS/2 - Realizační plán pro rok 2014

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Realizační plán pro rok 2014.)
Příloha č.2 (6. průběžná bilanční zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro obdobé let 2008-2015.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX