Bod č.60.:

PROP/19 - Uzavření SoBSK - p.č. 1137/115,16, oba k.ú. Bolevec - Developrojekt

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Původní žádost)
Příloha č.2 (Nová žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.6 (Vyjádření k TDI)
Příloha č.7 (Nesouhlas SV Komenského 20)
Příloha č.8 (Námitka OS PRSKINK)
Příloha č.9 (Zákres předmětu nájmu a budoucího prodeje)
Příloha č.10 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.11 (Fotodokumentace)
Příloha č.12 (Mapa - územní plán)
Příloha č.13 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.14 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.15 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.16 (Usnesení RMP č. 607/2013)
Příloha č.17 (Zápis ze ZMP dne 20. 6. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX