Bod č.38.:

OK/1 - Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2012

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Umělecké ceny města Plzně)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně dne 22. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX