Bod č.39.:

OK/2 - Poskytnutí dotací v rámci průběžného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant pro rok 2013“

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení průběžného dotačního programu - Mikrogrant 2013) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí v dotačním programu „Mikrogrant 2013") (*)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 12. 6. 2013 a 7. 8. 2013)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX