Bod č.34.:

NámH/1 - Program VH Association Internatilonale des Viles Amies de la Marionnette (AVIAMA) a delegování zástupce města na VH

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (program VH AVIAMA)
Příloha č.2 (návrhu projektu AVIAMA)
Příloha č.3 (zápis z Komise kultury RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:401 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX