Bod č.70.:

MAJ/7 - Uzavření SOSB kupní - TDI se spol.IKO stavby s.r.o., směna pozemků se 3 FO - „Černice K Plzenci III, sjezd na pozemek p.č. 1455/28“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti investora a spoluvlastníků pozemku)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP + zákresy)
Příloha č.3 (stanovisko staveb. úřadu ÚMO Plzeň 8 a usnesení ZMO Plzeň 8 č. 15/13 z 10. 6. 2013, Rozhodnutí starosty MO Plzeň 8 č. 7/12 z 15. 10. 2012)
Příloha č.4 (rozhodnutí Odboru dopravy MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM z 6. 6. 2013)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán - směna pozemků)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 695 z 27. 6. 2013) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX