Bod č.41.:

OK/4 - Poskytnutí dotace na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ v rámci tříletého dotačního programu na léta 2014–2016

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Tříletého dotačního programu Živá ulice na období 2014-2016)
Příloha č.2 (Žádost ŽU/1)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KKR MP č. 9 ze dne 7. 8. 2013 (výtah))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX