Bod č.17.:

ŘEÚ/1 - Úplatný převod 100 % obchodního podílu města ve společnosti Plzeňské komunální služby s. r. o.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Úplatný převod obchodního podílu)
Důvodová zpráva (Úplatný převod obchodního podílu)
Příloha č.1 (Právní stanovisko JUDr. Vargy)
Příloha č.2 (Vyjádření JUDr. Peška)
Příloha č.3 (Návrh "Smlouvy o převodu obch. podílu")
Příloha č.4 (Notářský zápis NZ 280/2008)
Příloha č.5 (Usnesení KNM ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (FK RMP ze dne 19. 8. 2013)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 10/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX