Bod č.12.:

NámZ/1 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Ing. S. Kopáčka ze dne 19.6.2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 318 ze dne 10.3.2011 a RMP č. 672 ze dne 27.6.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:376 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX