Bod č.29.:

KŘTÚ/11 - Změna zřizovací listiny a aktualizace přílohy „A“ a „B“ ZL SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č.4 zřizovací listiny SVSMP)
Příloha č.2 (Příloha "A" a "B" ZL SVSMP)
Příloha č.3 (Aktuální znění zřizovací listiny SVSMP)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX