Bod č.13.:

NámZ/2 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Parking Plzeň, s.r.o. a návrh na jmenování nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Mgr. R. Mráze )
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 322 ze dne 10.3.2011 a RMP č. 514 ze dne 30.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:377 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX