Bod č.14.:

NámZ/3 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Mgr. R. Mráze )
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 603 ze dne 28.4.2011 a RMP č. 515 ze dne 30.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX