Bod č.31.:

KŘTÚ/13 - Zadání veř. zakázky dle Zásad - "Specializovaná veřejná zakázka, kterou může poskytnout pouze jediný dodavatel“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy mezi SITMP a PK ) (*)
Příloha č.2 (Vzor obecně závazné vyhlášky obce o vedení technické mapy obce)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX