Bod č.15.:

NámZ/4 - Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis - rezignace Petra Štrunce)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 318 ze dne 10.3.2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:379 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX