Bod č.16.:

NámZ/5 - Odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis - rezignace Bc. Simony Štruncové)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 317 ze dne10.3.2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:380 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX