Bod č.20.:

ŘEÚ/5 - Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů )
Důvodová zpráva (Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů )
Příloha č.1 (Program podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji "Plzeňské podnikatelské vouchery")
Příloha č.2 (Mandátní smlouva mezi MP a BIC Plzeň sro)
Příloha č.3 (Přehled žadatelů a náhradních žadatelů o dotaci)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 59 ze dne 21.2.2013)
Příloha č.5 (Usn. ZMP č. 290 ze 20.6.2013)
Příloha č.6 (Usn. RMP č. 779 ze dne 22.8.2013 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX