Bod č.96.:

KŘTÚ/14 - Informace o výzvě jedinému dodavateli - řešení hav. stavu u VZ „Dědičná štola pod Smetan., Kopec., Šafař. a Křižík. sady“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX