Bod č.25.:

FIN/4 - Program a scénář jednání mimořádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání MVH)
Příloha č.2 (Pozvánka na MVH)
Příloha č.3 (Soujisející usnesení)
Předloženo na stůl č.1 (Doplnění přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX