Bod č.42.:

BEZP/1 - Změna OZV č. 4/2012.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (OZV)
Příloha č.2 (ZMP č. 196 ze dne 26.4.2012 )
Příloha č.3 (ZMP č. 610 ze dne 13.12.2012)
Předloženo na stůl (nová důvodová zpráva)
Předloženo na stůl č.1 (OZV )
Předloženo na stůl č.4 (usnesení MO 1)
Předloženo na stůl č.5 (usnesení MO 2)
Předloženo na stůl č.6 (usnesení MO 3)
Předloženo na stůl č.7 (usnesení MO 4)
Předloženo na stůl č.8 (usnesení MO 4-koncepce )
Předloženo na stůl č.9 (usnesení MO 4-referendum)
Předloženo na stůl č.10 (usnesení MO 5)
Předloženo na stůl č.11 (MO 5 - vyjádření )
Předloženo na stůl č.12 (usnesní MO 6)
Předloženo na stůl č.13 (usnesení MO 7)
Předloženo na stůl č.14 (usnesení MO 8)
Předloženo na stůl č.15 (usnesení MO 9)
Předloženo na stůl č.16 (usnesení MO 10)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:409 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX