Bod č.24.:

FIN/3 - Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektu Bezpečné branky – 33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 31

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX