Bod č.22.:

FIN/1 - Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na úhradu nákladů projektů rekonstrukce povrchu tělocvičen 4. ZŠ a 33. ZŠ Plzeň

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva - 4. ZŠ)
Příloha č.2 (smlouva - 33. ZŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX