Bod č.26.:

TN/2 - Principy organizace dopravy v historickém jádru města Plzně.

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Principy organizace dopravy v historickém jádru města Plzně)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Vyjádření SVSMP)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX