Bod č.4.:

PRIM/3 - Informativní zpráva - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:368 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX