Bod č.95.:

NámH/2 - Výběrová komise pro výběrové řízení na pozici ředitele DJKT Plzeň, p.o.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX