Bod č.15.:

ST1/6 - Zpráva o provádění komunálních služeb a údržbě zeleně za I. pololetí 2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o provádění kom.služeb za I.pol.2013)
Důvodová zpráva (zpráva o provádění kom.služeb za I.pol.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:330 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX