Bod č.16.:

MST1/2 - Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. pololetí 2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění plánu stavebních akcí a VIV)
Důvodová zpráva (Plnění plánu stavebních akcí a VIV)
Příloha (Tabulky plnění VIV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:331 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX