Bod č.13.:

ST1/5 - Revize vyhlášky - stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Revize vyhlášky)
Důvodová zpráva (Revize vyhlášky)
Příloha č.1 (Dopis MMP)
Příloha č.2 (Vyhlášky 4/2012 a 11/2012)
Příloha č.3 (Vyhláška - návrh)
Příloha č.4 (Dopis - firma JALUS a.s.)
Příloha č.5 (Protokol o kontrole) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:329 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX