Bod č.11.:

EAP/1 - Připomínkování návrhu novely obecně závazné vyhlášky statut. města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Vyhláška statut. města Plzně)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - mapa + seznam ulic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX