Bod č.5.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (MP, PČR, JSDH)

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX