Bod č.14.:

TAJ/4 - Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (ostatní)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX