Bod č.21.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 13. 06. 2013 do 11. 09. 2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX