Bod č.2.:

ST/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zpráva o činnosti RMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX