Bod č.16b.:

NámZ/7 - Volba členky Finančního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Volba členky Finančního výboru)
Důvodová zpráva (Volba členky Finančního výboru)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 633 ze dne 9.12.2010)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 288 ze dne 20.6.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX