Bod č.16c.:

NámZ/8 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX