Bod č.16a.:

NámZ/6 - Rezignace a návrh na volbu nového člena Kontrolního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (písemná rezignace pana Bc. Stanislava Kandlera ze dne 20.8.2013)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 591 ze dne 13.12.2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX