Bod č.9.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 10/2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 10/2013)
Důvodová zpráva (RO č. 10/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX