Bod č.8.:

EAP/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1-6 2013 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1-6 2013 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1-6 2013 - obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1-6 2013 - komentář) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1-6 2013 - příjmy)
Příloha č.4 (Rozbor hosp 1-6 2013 - výdaje)
Příloha č.5 (Rozbor hosp 1-6 2013 - tabulka celková)
Příloha č.6 (Rozbor hosp 1-6 2013 - rekapitulace)
Příloha č.7 (Rozbor hosp 1-6 2013 - SF)
Příloha č.8 (Rozbor hosp 1-6 2013 - FRR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX