Bod č.6.:

KT/1 - Spolupráce ÚMO P2 s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obv. oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX