Bod č.7.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2-Slovany, za I. pololetí 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX