Bod č.13.:

KT/3 - Předání vyřazeného hasičského vozidla AVIA do muzea v Chotěšově

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení FV ZMO P2)
Příloha č.2 (Foto)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX