Bod č.20.:

KT/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06/2013 - 09/2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápisy, protokoly z kontrol) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX