Bod č.19.:

EAP/5 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 08/2013 - 09/2013

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 8-9/2013)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 8-9/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX